Спедиция

Фирмата е създадена, за да улесни клиентите си в бързо намиране на качествен превоз за техните стоки, тъй както и превозвачите си. Цялата спедиторка дейност се осъществява на базата на оптимални траспортни схеми, за задоволяване нуждите и изискванията на клиентите от товари с широк спектър от възможности и гарантирана коректност. Налице е непрекъснато ежедневно представяне на информация за движението на камионите и пратките.